Kinderopvang 't Zonnetje Nederweert-Eind

Oudercommissie

De oudercommissie is een afvaardiging van ouders die gebruik maken van de opvang bij Kinderopvang 't Zonnetje. De commissie behartigt niet alleen de belangen van de kinderen en hun ouders in de opvang maar is voor hen ook een klankbord, bemiddelaar en vertrouwenspersoon.

 

Hoe werkt de oudercommissie?

Kinderopvang ’t Zonnetje raadpleegt de oudercommissie bij vragen of klachten van ouders en het opstellen of wijzigen van (nieuw) beleid. Ook kan ’t Zonnetje bij de oudercommissie terecht voor advies over actuele omstandigheden of ondersteuning van de directie en de medewerkers. De oudercommissie heeft adviesrecht bij de vaststelling van bijvoorbeeld tarieven.

 

De oudercommissie streeft ernaar om tenminste vier maal per jaar bijeen te komen. Afhankelijk van de te nemen beslissingen of adviezen kan dit ook vaker zijn.

 

Heeft u een vraag of verzoek aan de oudercommissie? Schroom dan niet om contact met één van de leden op te nemen.

Samenstelling oudercommissie:

Voorzitter: Veronica van Heur,  Tel. 06-11489288

 V.vanheur@gmail.com   

Secretaris: Ankie Niessen, Tel. 06-30028916

ikseltje@hotmail.com

Penningmeester: Sander van Boxtel, Tel. 06-41879952

sandervanboxtel@hotmail.com

 

 

 

 

BOinK-logo.jpg

 

 

Belangenvereniging voor ouders

De oudercommissie van Kinderopvang 't Zonnetje is lid van BOinK; de belangenvereniging die de positie van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen versterkt en ondersteunt. BOinK luistert graag naar uw mening, ervaringen en ideeën over kinderopvang, zodat deze overgebracht kunnen worden naar de media, de politiek en de branche. De vereniging vertegenwoordigt ongeveer 80% van alle oudercommissies in Nederland.

 

Op de website, in lezingen en met voorlichtingsmateriaal informeert BOinK ouders over regelgeving, kwaliteit, prijzen en financiering van de kinderopvang. Via de nieuwsbrief van BOinK kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de kinderopvang.

Voor meer informatie kijkt u op    www.boink.info